Noodverlichting

Door de installatie van noodverlichting voorkomt u dat u en uw medewerkers in geval van nood het pand in het donker moeten verlaten. Daarbij dient u rekening te houden met het Bouwbesluit, de Arbowet, en de NEN-normen 1838, 1010, 6088 en 3011. Uw bedrijfsactiviteiten zijn bepalend voor de vraag of, en op welke wijze, noodverlichting en vluchtweg aanduiding moet worden ge?nstalleerd. In een voor publiek toegankelijk gebouw is noodverlichting en vluchtweg aanduiding vereist.