Energiezuinig

Bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen, de renovatie van bestaande gebouwen, of bij industriele productieprocessen kan een combinatie van efficient technologie worden toegepast, eventueel aangevuld met duurzame energie, om het fossiele energieverbruik drastisch te beperken. Zo kunnen kleinschalige modulaire energiesystemen een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale energiebehoefte en tegelijkertijd de kwaliteit van de energievoorziening in meerdere opzichten verbeteren.