Brandmeldinstallatie

De meeste dodelijke slachtoffers door of bij brand vallen niet door de hitte maar door rook. Rook belemmert het zicht bij ontvluchting. Rook is in het algemeen ook zeer giftig, denk hierbij aan het vrijkomen van , koolmonoxide wordt 300 maal sneller door het bloed opgenomen dan zuurstof waardoor inademing fatale gevolgen kan hebben. Het verspreiden van rook gaat zeer snel. Het is hierom van groot belang een vroegtijdige melding van brand of een op brand lijkend verschijnsel te krijgen.

Een brandmeldinstallatie kan hierbij een belangrijke rol spelen omdat deze in staat moet zijn om een brand in een vroeg stadium te ontdekken. Bij een brandmeldinstallatie treedt de signalering in werking op het moment dat nog niet veel rook is ontstaan en de verspreiding nog beperkt is. De normen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen zijn vastgelegd in de norm NEN 2535.

Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een dusdanig stadium te lokaliseren, dat de bestrijding ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen. Het alarm uit de brandmeldinstallatie heeft tot doel het waarschuwen van betrokken brandbestrijdingsorganisaties (intern of extern) en de bedrijfshulpverlening. Zij kunnen dan de ontruiming van het gebouw in werking stellen. Bovendien is het mogelijk dat de brandmeldinstallatie een automatische blusinstallatie aanstuurt.